Personali valdkonna arendusprojektid

Vastavalt kliendi vajadustele saame aidata teid erinevate personalitöö valdkondade arendusprojektide ettevalmistamisel ja elluviimisel, mille järel ettevõte saab edasise protsessi haldamisega ise hakkama. Arendusprojektide käigus selgitatame välja ettevõtte vajaduse, lepime kokku selge eesmärk, mida soovite projekti tulemusel saavutada, viime selle tulemuslikku muudatuste juhtimise mudelit (ADKAR) ja agiilseid praktikaid kasutades ellu. Projekti lõppemisel mõõdetakse eelnevalt kokkulepitud eesmärgi täitmise tulemuslikkust.

Professionaalse personalijuhina saame aidata teie ettevõttele väärtust luua projektidega nagu näiteks:

 • töötajate tulemusjuhtimise või arenguvestluste protsesside loomine või arendamine

 • töötajate rahulolu või pühendumise hindamise ja parendamise süsteemi loomine

 • töötajate on-boardingu ehk sisseelamise ja/või off-boardingu lahkumise protsessi loomine

 • parema töötajakogemuse (employee experience) kujundamine ettevõttes

 • tööandja väärtuspakkumise loomine, ajakohastamine või vormistamine

 • töötasustamise süsteemi analüüsimine, ajakohastamine või tulemustasu süsteemi loomine või arendamine

 • töötajate pideva arendamise süsteemide analüüsimine ja arendamine

 • töötajate kaugtöö või hübriidtöö tegemise süsteemi loomine või toimimise efektiivsuse suurendamine

 • operatiivsete inimeste juhtimisega seotud probleemide lahendamine või muudatuste juhtimine

 • töötajatega anonüümse küsitluse või tagasiside vestluste läbiviimine

 • karjäärivestluste läbiviimiseks või talendijuhtimise protsessi arendamine

 • personalijuhtimise auditi läbiviimine ning sellest tulenevate valdkonna arendamise soovituste tegemine

Teiste hulgas aitame muuta ettevõtte personalijuhtimise süsteeme agiilsemaks ehk võtta kasutusele põhimõtteid ja praktikaid, mis muudavad inimeste juhtimise valdkonna kliendikesksemaks ja väärtust loovamaks. Selle kohta saad täpsemalt lugeda siit.

Küsi pakkumist