Personali valdkonna arendusprojektid

Vastavalt kliendi vajadustele saame aidata teid erinevate personalitöö valdkondade arendusprojektide ettevalmistamisel ja elluviimisel, mille järel ettevõte saab edasise protsessi haldamisega ise hakkama. Arendusprojektide käigus selgitatame välja ettevõtte vajaduse, lepime kokku selge eesmärk, mida soovite projekti tulemusel saavutada, viime selle tulemuslikku muudatuste juhtimise mudelit (ADKAR) ja agiilseid praktikaid kasutades ellu. Projekti lõppemisel mõõdetakse eelnevalt kokkulepitud eesmärgi täitmise tulemuslikkust.

Näiteks saame aidata kaardistada ja arendada paremat töötajakogemust, parema kaugtöö tegemise kogemuse looomisel, luua tulemusjuhtimise ja tulemustasu süsteeme, töötajate sisseelamise, arendamise ja talendijuhtimise süsteemi, karjäärimudeleid, sisekoolitajate süsteemi, tasusüsteemi, rahulolu jm küsitluste süsteemi jms.

Teiste hulgas aitame muuta ettevõtte personalijuhtimise süsteeme agiilsemaks ehk võtta kasutusele põhimõtteid ja praktikaid, mis muudavad inimeste juhtimise valdkonna kliendikesksemaks ja väärtust loovamaks. Selle kohta saad täpsemalt lugeda siit.

Küsi pakkumist