Personalijuhtimise audit

Viime läbi erineva fookusega personalijuhtimise auditeid. Aitame leida vastuseid küsimustele nagu: Kas personalitöö vastab seaduste nõuetele? Kuidas töötajate tulemuslikkust tõsta? Millist töötaja kogemust tööandjana loote? Kuidas vähendada töötajate lahkumist? Kuidas meelitada ettevõttesse sobivaid töötajaid? Kuidas inimeste motivatsiooni ja/või pühendumust tõsta?

Audit sisaldab olemasolevate dokumentidega ja praktikate tutvumist, (anonüümseid) vestlusi võtmeisikutega, ettevõtte strateegia ja eesmärkidega tutvumist. Audit annab Sulle ülevaate kokkulepitud valdkonnast ja 2-5 praktilist soovitust, mida ja kuidas loetletud või teisi personali valdkonna küsimusi lahendada. Vajadusel aitame soovitatud tegevused ellu viia.

Audit võib hõlmata ühte või kõiki personalitöö valdkondi:

  • Töösuhted (lepingud, ametijuhendid, töötervishoid, töökeskkond)

  • Värbamine (planeerimine, parima leidmine, kodustamine)

  • Tulemusjuhtimine (eesmärkide seadmine, töötajate toetamine nende õnnestumisel, tagasisidestamine)

  • Töötajakogemus (ligimeelitamine, värbamine, kodustamine, hoidmine erinevatel karjääri etappidel, arendamine, välja juhatamine)

  • Arendamine (tööks vajalik koolitus, arenguprogrammid, järelkasv, kompetentsimudelid)

  • Tasustamine (tasu süsteemid/mudelid, tulemustasu, mitterahaline motiveerimine, võrdlus turuga)

  • Organisatsioonikultuur (tagasiside küsitlused/ uuringud, juhtide kasvatamine ja arendamine, juhtimispõhimõtted, väärtused, sisekommunikatsioon, tööandja maine)

Küsi pakkumist