Igas ettevõttes tuleb ette olukordi, kus meeskond või protsessid ei toimi nii nagu tahaks, on käsil mõni keeruline projekt või kliendi juhtum. Tihti laskub olukorra lahendamine ühe inimese õlule, samas, kui ettevõte toimib kõige paremini just ühtse meeskonnana toimides.

Kuidas saaks sellistes olukordades olla inimesed üksteisele toeks ning leida üheskoos erinevaid ja häid lahendusi tekkinud probleemidele?

Üheks lihtsamaks ja tõhusamaks võimaluseks on kasutada kovisiooni – meetodit, mis on mõeldud sarnast rolli täitvate inimeste või kolleegide vaheliseks nõustamiseks ja teineteiselt õppimiseks.

Tänases kiirest muutuvas keskkonnas on ettevõtetel oluline õppida kiiresti, pidevalt ja töö käigus. Ettevõtte järjepidevaks õppimiseks pole paremat võimalust, kui õppida teineteiselt ning kasutada selleks oma organisatsiooni või koostöövõrgustiku inimeste teadmiste, oskuste ja kogemuste parimat potentsiaali.

Mis on kovisioon?

Kovisoon on juhendatud praktilise ja lahendustele keskenduv grupiarutelu ning grupiline arengumeetod, mille raames sarnase töö tegijad või sarnase rolli täitjad saavad üksteist toetada ja ergutada kogemustest õppima.

Kovisiooni kasutatakse üksteiselt õppimiseks ja töörolli täitjana arenemiseks, üheskoos probleemidele või keerukatele situatsioonidele lahenduste leidmiseks, teineteise toetamiseks ja julgustamiseks.

Kovisioon lähtub võrgustikutöö ja eneseabi teooriatest, millest lähtuvalt on oluline kovisioonis gruppides osalejate:

 • rollist tulenevad sarnased teadmised ja kogemused
 • vabatahtlikkus ja konfidentsiaalsus
 • staatuse võrdsus grupiliikmetena.

Millal ja kellele see sobib?

Enamasti on kovisioonigrupis olijad üksteisega võrdsed ehk kolleegid, kes teevad sarnast tööd. See võimaldab oma valdkonna spetsialistidel aidata küsimuse püstitajal leida nende tööga seotud probleemidele või dilemmadele lahendusi ning näha erinevaid võimalusi sama olukorra lahendamiseks.

Kovisioon on kasulik pea kõigil elualadel ja mitmete elukutsete esindajatele, nii juhtidele, spetsialistidele, ettevõtjatele, konsultantidele, vabatahtlikele jne. Kogemus näitab, et kovisioon on läbipõlemise ennetamiseks hea neile, kes töötavad palju inimestega. Seda meetodit võib kasutada nii ettevõtte sees, kui ettevõtete üleselt mõne valdkonna spetsialistide oskuste, teadmiste ja kogemuste rakendamisel mõne probleemi lahendamisel.

Kovisoonide läbiviimist tasub kaaluda, kui:

 • meeskonnaliikmete vaheline koostöö võiks toimida paremini
 • spetsialistid teevad igapäevaselt tööd, mis otseselt nõua teiste kolleegidega suhtlemist ja kogemuste vahetamist
 • ettevõttes on toimumas suuremad muudatused
 • soovite leida erinevatele teemadele lahendusi või uusi vaatenurki.

Miks kovisioon on tõhus ja väärtuslik töövahend?

Minu jaoks on kovisiooni suurimaks väärtuseks selle lahendustele orienteeritus ja selge struktuur.  Tegemist on kliendi ehk teema püstitaja keskse meetodiga, mis võimaldab lühikese ajaga vestlusel osaleva meeskonna potentsiaali, teadmisi ja kogemusi rakendades leida abivajajale palju kasulikke lahendusi ja võimalusi. Samas saavad tihti nendest lahendustest õppida ka kõik teised kovisioonil osalejad.

Lisaks praktilisele lahenduste leidmisele, on sellel veel rida suurpäraseid kasusid ja väärtuseid nagu:

 • anda sarnaseid tööülesandeid täitvatele inimestele võimalus üheskoos aeg maha võtta, kogemusi vahetada ja töös ette tulnud probleeme arutada ning neile praktilisi lahendusi leida
 • probleemidele lahenduste leidmise läbi vähendada stressi ja ennetada läbipõlemist (võimalus pingeid ventileerida ja toetust saada)
 • toetada meeskonnana üksteist ühiste probleemidele lahenduste leidmisel, tunnustada kolleege ning arendada meeskonna  koostööd, suurendada meeskonna vaimu ja kolleegide vahelist teineteise juhtimist (peer pressure)
 • kujundada inimeste vahel uusi suhteid ja arendada sotsiaalseid oskusi
 • suurendada rolliteadlikkust ja otsustamisejulgust;
 • äratada tööalast initsiatiivi ning saada ideid isiklikuks ja organisatsiooni arendamiseks.

Kovisioonis loovad grupiliikmed sellise ruumi, kus saab jagada tundeid, mütteid ja kogemusi, saada professionaalset toetust ja tunnistust. Seetõttu on kovisiooni meetodi kasutamise abil on võimalus luu ettevõttesse keskkond, mis toetab meeskonna omavahelist suhtlemist ja toetamist ning kasutades oma meeskonna potentsiaali luua paremaid ja innovaatilisi lahendusi.

Minu kogemusel saavad kovisiooni vestlustest kasu, uusi ja väärtuslikke mõtteid alati ka need osalejad, kelle teemat sel korral ei lahendata. Võimalus aidata teistel nende probleemi lahendada, jagades oma kogemusi ja ideid, tekitab ka teistes osalejates hea tunde.

Lisaks on võimalus kovisioonide käigus jõutud vahetult tööga seotud küsimuste lahendustest koostada aja jooksul ettevõttesse käsiraamat, millest saavad edaspidi ka teised kolleegid käia paremaid lahendusi või ideid kogumas.

Tekkis huvi? Soovid rohkem teada? Tunned, et kovisoooni arutelu võiks olla, midagi mida oma meeskonnale pakkuda? Võta ühendust.

Küsi pakkumist